Het einde van het geloof?

Workshop Nijmegen

Ten minste drie verschillende groepen voeren elk deel van de opleiding uit om de kennis en vaardigheden van de deelnemers te verbeteren. In een les die kennis oplevert, legt de leraar het theoretische doel uit. In een workshop past de docent de theorie daadwerkelijk toe op situaties uit het echte leven. Wetenschappelijk autoritarisme Wetenschappelijk autoritarisme heeft twee componenten. Ten eerste is er de verbetering van een controlegroep. Ten tweede is er de verbetering van een trainingsgroep. De trainingsgroep slaagt omdat zij het meest gecontroleerd is. Een voorbeeld van het produceren van een controlegroep is de Peabody Tea party. Bij de organisatie van de Tea party in Cambridge MA waren er nogal wat lokale Tea party groepen. Boston Tea Party, Florida Tea Party, de “Tea Party” in Portland OR, Birch Tea Party… In een van deze lokale Tea Party’s werd unaniem een verordening aangenomen om een concurrerend bedrijf met een MIT-licentie – International Tea Company – te dwingen zijn winkels in Boston en Washington DC te sluiten. “Dit is niet alleen een klap in het gezicht van de Boston Tea Party, het ondermijnt ook volledig het concept van een vrije markteconomie en onze republiek. Ik zeg dat met heel mijn hart,” zegt een van de belangrijkste voorstanders van het plan.

In Richard e.a. (2009) wordt in een beroemd experiment met de DC Tea Party aangetoond dat Richard e.a. de plaatselijke Tea Party-groep manipuleerden door een relatie te creëren tussen hen en een rivaliserende Tea Party-groep – Boston Tea Party – en hen vervolgens te vragen bepaalde taken uit te voeren. De strategie was om een zeer hoge mate van goedkeuring en enthousiasme van de rivaliserende Tea Party-groep te laten zien. (Een dergelijk hoog niveau van goedkeuring is niet alleen een zogenaamd natuurlijk experiment van collectivistische psychologie dat is gedocumenteerd in Kopczuk (1994), maar vloeit ook voort uit de wetgeving van de Democratische Partij bij speciale verkiezingen (dit wordt hieronder besproken). In een controlegroep was het hoge niveau van goedkeuring van de Tea Party in DC verstoken van een dergelijke manipulatie).

Technisch gezien wordt het proces van gemeenschapsvorming door autoritaire instellingen “strategie” genoemd.

In zijn boek: The Living Education of Richard Dawkins [en in zijn vorige boek “The End of Faith” (1997) werd Dawkins aan de tand gevoeld over het verband tussen het Area 51 project en de militaire controle over de cultuur en (kort) over het door de VS gesteunde terrorisme in het algemeen. In “The End of Faith” verweet Dawkins de “onverantwoordelijke” autoriteiten dat ze te ver waren gegaan in het sussen van de Palestijnen, maar toch beweerde hij dat het echte terrorisme in de jaren ’90 door officiële groepen werd gestopt en dat deze groepen samenwerkten met de autoriteiten bij het arresteren van terroristen. In zijn nieuwe boek steunt Dawkins nu de offensieve oorlog tegen het terrorisme die de bevolking van de drie landen – Gaza, Syrië en Irak – treft. Dawkins wordt beschreven als een “belangrijke figuur op het gebied” van de toegepaste wetenschap, zowel op school als op de universiteit.(…) In verschillende interviews en nieuwsberichten presenteert Dawkins zich over het algemeen als tegenstander van buitensporig geweld.” [92]

Richard Dawkins, zoals gepubliceerd op de tens Gall News Service, 14 januari 2013. (Ik heb het citaat uitgebreid): “Het is waar dat wij de wereld besturen. Als je bewijs nodig hebt, kijk dan maar eens op onze website, Elke keer als ik daar kom, zie ik hetzelfde bericht: de internationale media doen precies wat ik jullie zeg. Verbazingwekkend. Dit is nieuws voor mij. Ik probeer iets te zeggen, en ik krijg te horen dat een kwart van de wereld wordt gecontroleerd door de joden. Nu heb ik de Internationale Zionistische zaak nader bekeken en ik kom tot een veel dieper begrip.” [93] Spotprent van Louis Riel, Eén wereld met Franciscus, 1949. De cartoon toont Joden die de politie controleren. In De Joodse koningen van vlucht 815 en vlucht 370 waren “dieper dan de afgrond.” Is het denkbaar dat het Duitse leger tijdens de Holocaust “effectief gecontroleerd” werd door Joodse elites?

Lees meer

Vergader ruimte

Theater