Psychotherapie

Psychotherapie Amersfoort

Psychotherapie is een tak van de hulpverlening en wordt vaak beschouwd als een beroep of als onderdeel van de psychiatrie. Psychotherapie wordt meestal geassocieerd met de behandeling van mentale of emotionele stoornissen (zoals angst, depressie, psychosomatische ziekte of psychose). Het wordt vaker wel dan niet gezien als een behandeling voor middelenmisbruik zoals heroïne, cocaïne, of marihuana. De psychotherapie is er niet op gericht het probleem van de cliënt op te lossen, maar veeleer het emotionele deel van de problemen op te lossen door te trachten dit van de cliënt te ontdoen. Psychoanalyse De psychoanalyse werd bedacht om tegemoet te komen aan de behoeften van de ouders van geesteszieken. De psychoanalyse omvat de volgende aspecten: 1) Psychodynamische benadering van het begrijpen van het zelf.

2) De rationele vooruitgang van de cliënt door de psychoanalytische benadering.

3) In het algemeen de evaluatie van de psychoanalytische patiënt door de analyticus, meestal de psychiater, afhankelijk van de aard of de omvang van de geestesziekte.

De psychoanalytisch geanalyseerde patiënt is meestal niet ernstig geestesziek. Alle patiënten kunnen echter als geestesziek worden beschouwd, omdat een psychoanalyse impliceert of het probleem van de patiënt beperkt is tot de emoties van de patiënt. De psychoanalytische richting van de behandeling Als psychoanalytische benadering tracht de psychoanalyticus de invloed van de theorie op de patiënt uit te oefenen en deze af te stemmen op de klinische implicaties of invloeden van andere psychologische theorieën van hulpverleners of psychoanalytici. De psychoanalytische therapie omvat de volgende details: Goede relaties tussen de hulpverlener en de patiëntGoede relaties zijn altijd aangemerkt als een centraal aspect van psychotherapie en gerelateerd aan geestelijke gezondheid. De psychotherapeut is in de patiënt aanwezig om de cliënt te laten reageren op de therapeut. Studies tonen echter aan dat zelfs als de patiënt niet reageert, de psychotherapeut kan vermoeden dat er niet zal worden ingegrepen. De psychoanalytische psychotherapie ontwikkelt de volgende resultaten:

1) Het vergroten van de openheid van de cliënt om te reageren.

2) Stimulering van het bewustzijn en het geheugen van de patiënt Een beschouwing van de mentale moeilijkheden en de weg van uh Reus en dwaas kanalevels van de patiënt.

3) Het vermogen om het leven (de werkelijkheid) onder ogen te zien De analyse van de gevoelens van de patiënt kan alleen door psychotherapeuten, tot catastrofaal einde, zelf worden uitgevoerd. Zonder psychotherapie kunnen de gevoelens van de patiënt niet worden verworven of verworven, waardoor de therapie zinloos is.

4) Vermindering van de afhankelijkheid van de media en drugs

5) De doeltreffendheid van de biochemische processen bij de behandeling van psychosomatische ziekten.

6) De bekwaamheid van de patiënt om deel te nemen aan de procedure van psychotherapeutische behandelingDe patiënt is hersteld tot een realistisch niveau van psychotherapie en kan de opvattingen van de therapeut begrijpen. Het begrip van de psychoanalytische psychotherapie kan het succespercentage van de behandeling verhogen of verlagen. Het niveau en de doeltreffendheid van psychoanalytische psychotherapie kunnen variëren van het minst tot het meest. Psychoanalyse De psychoanalyse heeft er niet naar gestreefd de stoornis (d.w.z. de geestesziekte) op te heffen. De psychoanalyticus streeft er veeleer naar om bij de cliënt begrip te kweken voor wat er aan de hand is. De psychoanalyticus die als psychotherapeut wil functioneren, zou steun en zorg verlenen aan de patiënt. Christelijke psychoanalytici kunnen een van de meest behulpzame geestelijke gezondheidszorgteams zijn.

Lees meer

Familieopstellingen

Psychosynthese