Het genezingsproces van genezing

genezing

Van aanraking. De patiënt leert over zijn eigen lichaam en hoe het reageert op aanraking.

Genezing is beschreven als een samenkomen van geest, lichaam en ziel. De integratie van de fysieke en psychologische aspecten van genezing wordt benadrukt om een nieuw begrip te creëren en een dieper genezingsproces ontstaat wanneer de totale integratie van het individu psych fysiologisch genezingsproces. De hapt Fabrikant met de therapeut op zoek naar de patiënt te begrijpen of te helpen om te begrijpen en te voelen zijn eigen lichaam, zowel somatische en emotionele, zal vergemakkelijken het genezingsproces. Volgens de American Psychological Association zou een effectieve psychotherapeut/genezer iets kunnen zeggen als “Ik voel de pijn in je lichaam (of de spanning in je hoofd). Ik voel dat je gespannen bent en worstelt, dus ik zal je lichaam aanraken als ik het niet uit de staat van spanning haal. Ik zal je een moment van zachtheid geven en je met licht meten.”

Onderzoek heeft bewezen dat de effectiviteit van Haptonoom Amsterdam direct gecorreleerd is aan het vermogen van de therapeut om het menselijk lichaam binnen te gaan in contact met de patient …te luisteren naar wat de patient zegt, vragen te stellen. Haptouch is een wetenschappelijk aanvaarde holistische therapie, die al eeuwenlang wordt toegepast [en gebaseerd is op de wetenschappelijke ontdekkingen die in die tijd zijn gedaan], regeringen hebben de relevantie en bijdragen ervan erkend.

Een haptouch therapeut/hypnotherapeut moet in staat zijn de onwillekeurige fysiologische activiteiten van het menselijk lichaam te lezen, te voorspellen wat er gaat gebeuren als er ingrepen in het lichaam worden gedaan, en te reageren op een spontane manier die getuigt van een diep begrip van de situatie. Ik geloofde dat de perfecte therapeut dit alles in evenwicht zou hebben met het aantal uiterlijke beperkingen die hij heeft, ook zou hij in staat zijn om de cliënt te herstellen in zijn natuurlijke staat van welzijn,

Frans Veldman, een andere sleutelfiguur in het resultaat van mijn genezing

In 2004 kreeg ik de kans om te studeren met de auteur van een levenscursus over flexibiliteit, welzijn en groeien van binnenuit. Ik werkte met een verzameling gelijkgestemden, onderbouwd met mijn filosofie over heling, energie, het lichaam, de mechanica van het menselijk woord, harmonie, beweging en kracht in de geest, het lichaam en de geest. De haptouch hielp me heel erg in contact te komen met de realiteit in mijn uiterlijke werkelijkheid. Haptouch is een geïntegreerde benadering van het mens-zijn, een totale integratie, een integratie van psychotherapie, holistische zorg, metabole kenmerken van het menselijk lichaam, en het stimuleren van persoonlijke of spirituele groei Het ontwikkelt het emotionele gevoel van een liefdevol en holistisch zorgzaam mens-zijn dat het individu in staat stelt om in de wereld te zijn en zich toch thuis te voelen van binnen. Het is geen add-on therapie, maar veeleer een integraal onderdeel van de vergelijking van gezondheid en genezing, de alliantie van de therapeut met de cliënt. De therapeut is de dienaar van de kloof en is in ons allen.

Haptouch werd ontwikkeld door de grote FransVeldman, een van oorsprong Zweedse psychiater die in de jaren ’70 naar de Verenigde Staten kwam. In de jaren 70 en 80, als onderdeel van zijn onderzoek naar het werk van Carl Jung, stond hij bekend om zijn frisse theoretische benadering van de menselijke ervaring en psychologie. Haptouch is zijn manier om zijn theorie te distilleren en uit te breiden, een functionele operationele diagnose en een therapeutische interventie te creëren die zo flexibel en aanpasbaar mogelijk is.

Volgens Haptouch zijn we het ene en het onafscheidelijke geheel van de mens, met inbegrip van alle aspecten van onze geest, emoties en psychische fysiologie. Alles wat zich in ons lichaam afspeelt is verbonden met de geest, en het kan op elk moment in de menselijke ervaring vertegenwoordigd zijn, in de stroom van slaap, in het gevoel van honger, in de dynamiek van liefde en intimiteit.

Haptouch bevordert een verschuiving in ons begrip van de innerlijke verbindingen van onze menselijke ervaring.

Haptouch verklaart dat onze ziektes en de vele verstoringen die zich voordoen in ons fysieke lichaam en onze emoties het gevolg zijn van illusoire patronen van emotionele reactiviteit die onbewuste wortels hebben. Spieraarding, -kracht en -flexibiliteit stelt ons in staat om in sync te drijven met onze ervaring en pijnlijke reacties op negatieve prikkels te beperken. Deze primitieve reacties, die voortkomen uit een zuiver fysiek lichaam, hebben de neiging ons ervan te weerhouden te reageren op emotionele prikkels die zouden kunnen leiden tot lichamelijke of emotionele ziekten. Menselijke spontaniteit en de kritische en creatieve aard van de rationele geest hebben hun plaats. Maar te veel geloof en te veel macht aan de geest toestaan zonder zorgvuldige aandacht voor de andere elementen van vrijheid van het lichaam en de emoties is het lichaam gebruiken als fabriek om lichamelijke ziektes te maken; dat kan tragisch zijn voor het emotionele wezen en het fysieke lichaam. Haptouch laat ons aandacht besteden aan de verbindingen met lichaam en emotie, ze integreren in de arts-patiënt relatie, en in de klinische praktijk.